รถรับส่งสนามบิน ฯลฯ

รถบัส


  • รถบัสสายท้องถิ่น หรือ รถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และ รถบัส JR Kyushu

  • รถบัสบางเส้นทางของ JR highway ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Sapporo-Otaru; Morioka-Hirosaki ; Tokyo-Nagoya, Kyoto, Osaka,Tsukuba Center; Nagoya-Kyoto, Osaka; Osaka-Tsuyama, Kasai Flower Center