Pocket wifi

เที่ยวต่างประเทศไม่มีสะดุด เชื่อมต่อโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทุกที่ มาดูว่า Pocket Wi-Fi คืออะไร ไปเที่ยวต่างประเทศ Pocket Wi-Fi สำคัญแค่ไหน Pocket Wi-Fi ตัวไหนดีที่สุด หาคำตอบต่าง ๆ ได้เลยที่นี่

 
★การเปลี่ยนแปลงข้อมูล★
เพื่อให้การจัดส่งสินค้า แก่ลูกค้าทุกท่านตรงตามกำหนดการ
ทางบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้ ในวันจัดส่งสินค้า
ข้อมูลเกี่ยวกับ วันที่ เวลา สถานที่จัดส่งสินค้า การรับ-คืนสินค้า
ชื่อผู้ติดต่อขอรับสินค้า รวมถึงการสมัครแพ็คเกจประกันสินค้าและแบตเตอรี่สำรอง
กรณีที่ลูกค้าประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน ก่อนวันจัดส่งสินค้า
 
★การชำระค่ามัดจำสินค้า★ เฉพาะเครื่อง Pocket Wifi ที่ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น
โดยค่ามัดจำนี้จะขอรับในวันจัดส่งสินค้า และจะคืนค่ามัดจำ เมื่อลูกค้าคืนสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
สำหรับค่ามัดจำสินค้า รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ไม่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต, โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นได้)
 
★เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า★
บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าให้ตรงตามกำหนดการ
การจัดส่งโดยพนักงานจัดส่งสินค้า จะจัดส่งสินค้าก่อนวันเดินทาง 1-2 วัน
และจะรับสินค้าคืนในวันถัดไป หลังจากที่ลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว
 (เราจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด)
 
■ค่าปรับเพิ่มเติมเนื่องจากการคืนสินค้าล่าช้า
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับเพิ่มเติม กรณีลูกค้าคืนสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด วันละ 400 บาท
กรณีที่ค่าใช้บริการต่อวันสูงกว่า 400 บาท จะเรียกเก็บค่าปรับการคืนสินค้าล่าช้าตามค่าใช้บริการนั้น
・เงื่อนไขการคืนเครื่อง กรณีที่คืนสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด 5 วันขึ้นไป จะมีค่าปรับตามรายละเอียดดังนี้
การคืนสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด 5 วันขึ้นไป ค่าปรับ : 11,000 บาท
การคืนแบตเตอรี่สำรองและอุปกรณ์อื่นๆ ล่าช้า ค่าปรับ : 2,000 บาท
 
■เงื่อนไขการคืนเงิน
- ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สำหรับลูกค้าที่ไม่มีการแจ้งเข้ามาทางบริษัทฯว่าใช้งานไม่ได้ ถึงแม้จะเป็นความบกพร่องจากตัวเครื่อง หรือของทางบริษัทฯเองก็ตาม
- ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลูกค้าทำการจัดซื้อ จัดหามาโดยไม่มีการติดต่อ หรือคำยินยอมจากทางบริษัทฯ
 
※ การดำเนินการคืนเงินนั้น ทางบริษัทฯจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้งานกับทางผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาจใช้เวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน
 
■การคืนทางไปรษณีย์ (EMS)
สำหรับลูกค้าที่ส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์ ต้องจัดส่งโดย EMS เท่านั้น
ลูกค้าต้องแจ้ง Tracking number เข้ามาทางอีเมล์
info@bs-mobile.jp
ในกรณีที่ไม่สามารถคืนสินค้าทางไปรษณีย์ ภายในวันที่กำหนดคืนได้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมเนื่องจากการคืนสินค้าล่าช้า
ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้ง Tracking number จากทางลูกค้า
บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ายังไม่ส่งคืนสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯ อาจคิดค่าปรับเพิ่มเติมเนื่องจากการคืนสินค้าล่าช้า
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามสินค้าที่อาจจเกิดขึ้น
 
◎สถานที่จัดส่งและรับคืนสินค้าในเขตกรุงเทพฯ
 ทางบริษัทสามารถจัดส่งสินค้าในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในให้กับลูกค้าได้โดยตรง
 สำหรับพื้นที่ที่สามารถจัดส่งได้ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
★วิธีการชำระเงิน★
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ชำระเงินก่อน หรือในวันจัดส่งสินค้า โดยสามารถชำระเงินด้วยเงินสด, โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิตได้
สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล ชำระเงินก่อน หรือในวันจัดส่งสินค้า โดยสามารถชำระเงินด้วยเงินสด, โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิตได้
ในกรณีที่ต้องการชำระเงินภายหลัง ลูกค้าต้องทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากับทางบริษัท บางกอก ซามูไร จำกัดแล้วเท่านั้น
 
◎ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
เมื่อสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครใช้บริการจะได้รับอีเมล์สำหรับการตัดบัตรเครดิต
กรุณาตรวจสอบจากอีเมล์ดังกล่าว เพื่อดำเนินการชำระเงิน
 
◎ชำระเงินด้วยเงินสด กับพนักงานจัดส่งสินค้า (กรณีจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน)
・ในกรณีที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน
ลูกค้าจะได้รับไฟล์เอกสารINVOICE ผ่านทางอีเมล์ กรุณาตรวจสอบจำนวนเงิน และชำระด้วยเงินสด
 
★กรณีสมัครแพ็คเกจประกันสินค้า มีค่าปรับกรณีสินค้าได้รับความเสียหาย พัง สูญหาย โดนน้ำ หน้าจอแตกหรือร้าวดังนี้★
ตัวเครื่อง Pocket Wi-Fi                                        2,500 บาท/เครื่อง
ซิมการ์ด                                                                             400 บาท/เครื่อง
อุปกรณ์สำหรับชาร์จและสายUSB                    100 บาท/เครื่อง
กระเป๋า                                                                                       200 บาท/เครื่อง
ตัวเครื่องแบตเตอรี่สำรอง                                         1,000 บาท/เครื่อง
 
★กรณีไม่สมัครแพ็คเกจประกันสินค้า มีค่าปรับกรณีสินค้าได้รับความเสียหาย พัง สูญหาย โดนน้ำ หน้าจอแตกหรือร้าวดังนี้★
ตัวเครื่อง Pocket Wi-Fi                                        5,000 บาท/เครื่อง
ซิมการ์ด                                                                             800 บาท/เครื่อง
อุปกรณ์สำหรับชาร์จและสายUSB                    200 บาท/เครื่อง
กระเป๋า                                                                                       400 บาท/เครื่อง
ตัวเครื่องแบตเตอรี่สำรอง                                         2,000 บาท/เครื่อง
 
หมายเหตุ : กรณีที่เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย และสมัครแพ็คเกจประกันสินค้า จะไม่มีค่าปรับ
ทั้งนี้ต้องเป็นความเสียหายเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
 
หมดกังวลเรื่องความยุ่งยากในการใช้งานตัวเครื่อง Pocket Wifi
บริษัท มีพนักงานที่คอยดูแลให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
ขอให้สนุกกับการเดินทางค่ะ
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม