JR WEST ประกาศปรับขึ้นราคา 1 ตุลาคม 2023

JR WEST ประกาศปรับขึ้นราคา
 
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2023 เป็นต้นไป
 
หัวข้อหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงมี 3 หัวข้อดังนี้
1.การปรับราคาบัตรโดยสาร
2.การปรับเพิ่มจำนวนครั้งในการจองที่นั่ง Reserved Seat
3.ยกเลิกการจำหน่ายตั๋ว JR WEST บางชนิดในประเทศญี่ปุ่น

การปรับราคา
 
KANSAI AREA PASS 1 ปรับราคา 2400>>2800.-เยน
KANSAI AREA PASS 2 ปรับราคา 4600>>4800.-เยน
KANSAI AREA PASS 3 ปรับราคา 5600>>5800.-เยน
KANSAI AREA PASS 4 ปรับราคา 6800>>7000.-เยน
 
KANSAI WIDE AREA PASS 5 วัน
ปรับราคา 10000>>12000.-เยน
 
KANSAI-HIROSHIMA AREA PASS 5 วัน
ปรับราคา 15000>>17000.-เยน
 
SANYO-SAN'IN AREA PASS 7 วัน
ปรับราคา 20000>>23000.-เยน
 
HIROSHIMA-YAMAGUCHI AREA PASS 5 วัน
ปรับราคา 13000>>15000.-เยน
 
OKAYAMA-HIROSHIMA-YAMAGUCHI AREA PASS 5 วัน
ปรับราคา 15000>>17000.-เยน
 
SETOUCHI AREA PASS 7 วัน
ปรับราคา 19000>>22000.-เยน
SANYO-SAN'IN NORTHERN KYUSHU PASS 7 วัน
ปรับราคา 23000>>25000.-เยน
 
ISE-KUMANO-WAKAYAMA AREA TOURIST PASS 5 วัน
ปรับราคา 11210>>16500.-เยน
 
TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS 5 วัน
ปรับราคา 14260>>19800.-เยน
 
JR WEST ALL AREA PASS 7 วัน
ปรับราคา 23000>>26000.-เยน
 
หากมีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับ
แหล่งที่มา : JR WEST