• คลาสสิคอียิปต์ CLASSIC BY OMAN AIR นอนเรือ 3 คืน
  • คลาสสิคอียิปต์ CLASSIC BY OMAN AIR นอนเรือ 3 คืน
  • (EGT-CLS-7D5N-WY)
  • 999,999
  • ปิรามิด ,ชมเมืองลุกซอร์, นอนเรือหรู 3 คืน
  • อาหารนานาชาติ
  • ตลาดข่านเอลคาลีลี
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการออกเดินทางค่ะ

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
จอง
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก