• เที่ยวไฮไลท์ 2 ประเทศ จอร์แดน+อียิปต์ 8 วัน 5 คืน BY ROYAL JORNADIAN
  • เที่ยวไฮไลท์ 2 ประเทศ จอร์แดน+อียิปต์ 8 วัน 5 คืน BY ROYAL JORNADIAN
  • (JOR+EGT-8D5N-RJ)
  • 79,988
  • อาหารนานาชาติ
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการออกเดินทางค่ะ

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
จอง

2 ธ.ค.66 - 9 ธ.ค.66
79,988฿ 91,988฿ 79,988฿ 79,988฿ 78,988฿
จองทัวร์

24 ธ.ค.66 - 31 ธ.ค.66
81,988฿ 94,488฿ 81,988฿ 81,988฿ 80,988฿
จองทัวร์

26 ธ.ค.66 - 2 ม.ค.67
87,988฿ 100,488฿ 87,988฿ 87,988฿ 86,988฿
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก