• HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA 5DAYS 3NIGHTS BY TG
  • HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA 5DAYS 3NIGHTS BY TG
  • TG018 BKK-CTS-BKK
  • 999,999
  • ขาปูไม่อั้น
  • ทานุกิโคจิ และ อิออน
  • คลองโอตารุ พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี ศาลเจ้าฮอกไกโด
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้าโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ฤดูหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรส ราเมนต้นตารับ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส หมู่บ้านท่ามกลางป่า คล้ายบ้านในเทพนิยายในฤดูหนาว นาท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตที่คอยปกปักษ์รักษา ของชาวฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออน เมืองอาซาฮิคาว่า อิ่มอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการออกเดินทางค่ะ

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
จอง
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก