ตั๋วรถไฟราคาพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

JAPAN RAIL PASS แบ่งออกเป็น 2 ประเภค คือ

1. แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น
2. แบบที่ใช้เดินทางได้ในบางภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น


ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JR PASS

1. ผู้มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (Temporary Visitor)
2. ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อ JAPAN RAIL PASS ได้มีดังนี้
 a) พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร
 b) สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร

หมายเหตุ:นักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้นจะต้องแสดงเอกสารเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติ

ณ จุดจำหน่ายตั๋วหรือจุดแลกตั๋วเพื่อที่จะได้รับตั๋ว JAPAN RAIL PASS

JR ALL PASS(JAPAN RAIL PASS)

ประเภท Green Class  Ordinary Class 
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี) 
7 วัน 38,880 เยน 19,440 เยน 29,110 เยน  14,550 เยน
14 วัน 62,950 เยน 31,470 เยน 46,390 เยน  23,190 เยน
21 วัน 81,870 เยน 40,930 เยน 59,350 เยน 29,670 เยน 

บริการทางด้านระบบขนส่งมวลชน(JR Railway - JR Bus - JR Ferry)

รถไฟ

สามารถใช้ได้กับ

  • JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains"

(ยกเว้นบนเส้นทางสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)

  • รถไฟ limited express
  • รถไฟ express
  • รถไฟด่วน หรือ รถไฟธรรมดา (ซี่งมีข้อยกเว้นบางประการ)

รถบัส

  • รถบัสสายท้องถิ่น หรือ รถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และ รถบัส JR Kyushu

  • รถบัสบางเส้นทางของ JR highway ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

* Sapporo-Otaru; Morioka-Hirosaki ; Tokyo-Nagoya, Kyoto, Osaka,Tsukuba Center; Nagoya-Kyoto, Osaka; Osaka-Tsuyama, Kasai Flower Center

เรือเฟอร์รี่

ครอบคลุมแค่เฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึง เฟอร์รี่ JR Hakata - Pusan (Korea)


หมายเหตุ

ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถใช้ได้สำหรับที่นั่งในรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JR Pass ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI" หรือ "KODAMA" แทน. หากผู้โดยสารต้องการใช้รถไฟสาย "NOZOMI" จะต้องจ่ายค่าโดยสารขั้นพื้นฐานและค่าธรรมเนียม limited express และมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับตั๋ว Green

ส่วนรถไฟอื่นๆ เ้ช่นรถไฟใต้ดินตามเมืองต่างๆ จะเป็นของบริษัทเอกชน ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าโดยสารเอง เนื่องจากบัตร JR Pass ใช้ได้เฉพาะรถไฟ รถบัส หรือเรือเฟอร์รี่ในเครือของเจอาร์เท่านั้น


อายุการใช้งานของตั๋ว JR Pass(ระยะเวลาในการใช้งานตั๋ว JR Pass)

  • ตั๋ว JR Pass มีอายุการใช้งานได้ตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ติดกัน นับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน
  • ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกตั๋วชั่วคราว(Exchange Order) นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนให้เป็น JR Pass และนักท่องเที่ยวจะต้องระบุวันที่ต้องการเริ่มใช้ JR Pass จะเป็นวันไหนก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่ได้รับ JR Pass เรียบร้อยแล้ว
  • ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว

JR ALL SHIKOKU RAIL PASS

ALL SHIKOKU Rail Pass เป็นบัตรรถไฟที่ครอบ คลุมทั้ง 4 จังหวัดของภูมิภาคชิโค คุ เป็นตั๋วรถไฟประเภทใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคชิโคคุ หลังจากซื้อบัตรนี้แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถไฟในภูมิภาคชิโคคุได้ไม่จำกัด เที่ยวโดยระยะทางของเส้นทางทั้งหมดที่ให้บริการยาวทั้งสิ้น 1,100 กิโลเมตร คุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆในเกาะชิโคคุที่มีทั้งทะเลล้อมรอบ แม่น้ำ วิวภูเขาที่ยังเขียวขจีเป็นธรรมชาติ รวมทั้งมีวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจากนี้ยังมี รถไฟที่เด็กๆอยากจะนั่งและสนุกไปกับรถไฟ

JR - ALL SHIKOKU RAIL PASS
【Purchasing Overseas】
ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
2 วัน 7,400 เยน 3,700 เยน
3 วัน 8,500 เยน 4,250 เยน
4 วัน 9,400 เยน 4,700 เยน
5 วัน 10,000 เยน 5,000 เยน

JR - ALL SHIKOKU RAIL PASS
【Purchasing in Japan】
ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
2 วัน 7,900 เยน 3,950 เยน
3 วัน 9,000 เยน 4,500 เยน
4 วัน 9,900 เยน 4,950 เยน
5 วัน 10,500 เยน 5,250 เยน

JR ALL SHIKOKU RAIL PASS

JR HOKKAIDO RAIL PASS

เป็นตั๋วรถไฟสำหรับเดินทางภูมิภาคด้านเหนือของประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด

สามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง


JR - HOKKAIDO RAIL PASS 
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน 16,500 เยน 8,250 เยน
4 วัน Flexible 22,000 เยน 11,000 เยน
5 วัน 22,000 เยน 11,000 เยน
7 วัน  24,000 เยน 12,000 เยน

JR HOKKAIDO RAIL PASS JR HOKKAIDO RAIL PASS

JR EAST RAIL PASS


JR EAST NAGANO & NIIGATA AREA
【Purchasing Overseas】
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน Flexible 17,000 เยน 8,500 เยน

JR EAST NAGANO & NIIGATA AREA
【Purchasing in Japan】
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน Flexible 18,000 เยน 9,000 เยน

JR EAST NAGANO & NIIGATA AREA

JR EAST PASS TOHOKU AREA
【Purchasing Overseas】
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน Flexible 19,000 เยน 9,500 เยน

JR EAST PASS TOHOKU AREA
【Purchasing in Japan】
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน Flexible 20,000 เยน 10,000 เยน

JR EAST PASS TOHOKU AREA

JR EAST-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
6 วัน Flexible 26,000 เยน 13,000 เยน

JR EAST-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS

JR OSAKA-TOKYO HOKURIKU ARCH PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
7 วัน 24,000 เยน 12,000 เยน

JR OSAKA-TOKYO HOKURIKU ARCH PASS


JR WEST RAIL PASS

เป็นตั๋วรถไฟ สำหรับเดินทางภูมิภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น


KANSAI AREA PASS
ระยะเวลา ราคา(สำหรับซื้อในประเทศไทย) ราคา(สำหรับซื้อในประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
1 วัน 2,200 เยน 1,100 เยน 2,300 เยน 1,150 เยน
2 วัน 4,300 เยน 2,150 เยน 4,500 เยน 2,250 เยน
3 วัน 5,300 เยน 2,650 เยน 5,500 เยน 2,750 เยน
4 วัน 6,300 เยน 3,150 เยน 6,500 เยน 3,250 เยน

KANSAI AREA PASS

KANSAI WIDE AREA PASS
ระยะเวลา ราคา(สำหรับซื้อในประเทศไทย) ราคา(สำหรับซื้อในประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  8,500 เยน 4,250 เยน 9,000 เยน 4,500 เยน

JR WEST RAIL PASS

SANYO-SAN'IN AREA PASS
ระยะเวลา ราคา(สำหรับซื้อในประเทศไทย) ราคา(สำหรับซื้อในประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
7 วัน  19,000 เยน 9,500 เยน 20,000 เยน 10,000 เยน

JR WEST RAIL PASS

KANSAI-HIROSHIMA AREA PASS
ระยะเวลา ราคา(สำหรับซื้อในประเทศไทย) ราคา(สำหรับซื้อในประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  13,000 เยน 6,500 เยน 14,000 เยน 7,000 เยน

JR WEST RAIL PASS

HIROSHIMA-YAMAGUCHI AREA PASS
ระยะเวลา ราคา(สำหรับซื้อในประเทศไทย) ราคา(สำหรับซื้อในประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  11,000 เยน 5,500 เยน 12,000 เยน 6,000 เยน

JR WEST RAIL PASS

KANSAI-HOKURIKU AREA PASS
ระยะเวลา ราคา(สำหรับซื้อในประเทศไทย) ราคา(สำหรับซื้อในประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
7 วัน  15,000 เยน 7,500 เยน 16,000 เยน 8,000 เยน

JR WEST RAIL PASS

HOKURIKU AREA PASS
ระยะเวลา ราคา(สำหรับซื้อในประเทศไทย) ราคา(สำหรับซื้อในประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
4 วัน  5,000 เยน 2,500 เยน 5,500 เยน 2,750 เยน

JR WEST RAIL PASS

SAN'IN-OKAYAMA AREA PASS
ระยะเวลา ราคา(สำหรับซื้อในประเทศไทย) ราคา(สำหรับซื้อในประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
4 วัน  4,500 เยน 2,250 เยน 5,000 เยน 2,500 เยน

JR WEST RAIL PASS

SETOUCHI AREA PASS
【Purchasing Overseas】
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  17,000 เยน 8,500 เยน

SETOUCHI AREA PASS
【Purchasing in Japan】
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  18,000 เยน 9,000 เยน

JR WEST RAIL PASS

DETECTIVE CONAN TOTTORI-KANSAI AREA PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  12,500 เยน 6,250 เยน

DETECTIVE CONAN TOTTORI-KANSAI AREA PASS

DETECTIVE CONAN TOTTORI AREA PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน  4,000 เยน 2,000 เยน

DETECTIVE CONAN TOTTORI AREA PASS


JR CENTRAL RAIL PASS - JR WEST RAIL PASS


TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  14,000 เยน 7,000 เยน

Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass เป็นพาสที่ใช้เดินทางระหว่างเมืองโอซาก้ากับเมืองนาโงย่า
โดยใช้เส้นทางการเดินผ่านทางส่วนของ ภูมิภาคโฮคุริคุ ซึ่งจะผ่านจังหวัดโอซาก้า เกียวโต ชิงะ ฟุคุอิ อิชิคาว่า
โทยาม่า กิฟุ และจังหวัดนาโกย่า นอกจากนี้พาสนี้ยังสามารถใช้ในการนั่งรถบัสไปยังชิราคาวะโกะได้อีกด้วย
แถมยังสามารถใช้พาสนี้ในการนั่งรถไฟโฮคุริคุชินคันเซนระหว่างเมืองโทยาม่ากับ
เมืองคานาซาว่าในจังหวัดอิชิคาว่าได้ด้วยเช่นกัน แต่จะไม่สามารถใช้ในการสำรองที่นั่งได้
พาสนี้จะคล้ายกับพาสก่อนหน้านี้ โดยที่มีการเดินทางระหว่างคานาซาว่ากับโทยาม่าเพิ่มขึ้นมา


TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS
ALPINE-TAKAYAMA MATSUMOTO AREA TOURIST PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  17,500 เยน 8,750 เยน

ALPINE-TAKAYAMA MATSUMOTO AREA TOURIST PASS

ISE-KUMANO-WAKAYAMA AREA TOURIST PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  11,000 เยน 5,500 เยน

ISE-KUMANO-WAKAYAMA AREA TOURIST PASS

MT.FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน  4,500 เยน 2,250 เยน

MT.FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS


JR KYUSHU RAIL PASS

เป็นตั๋วรถไฟ สำหรับเดินทางภูมิภาคด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่


ALL KYUSHU
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน 15,000 เยน 7,500 เยน
5 วัน 18,000 เยน 9,000 เยน 

สามารถเดินทางได้ทั่วทั้งเกาะคิวชูทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น


ALL KYUSHU
NORTHERN KYUSHU
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน 8,500 เยน 4,250 เยน
5 วัน 10,000 เยน 5,000 เยน

สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของคิวชู จังหวัดฟุคุโอกะ, ซะงะ, โออิตะ, นางาซากิ และจังหวัดคุมาโมโต้


NORTHERN KYUSHU

กลับไปด้านบน