ตั๋วรถไฟราคาพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

JAPAN RAIL PASS แบ่งออกเป็น 2 ประเภค คือ

1. แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น
2. แบบที่ใช้เดินทางได้ในบางภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น


ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JR PASS

1. ผู้มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (Temporary Visitor)
2. ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อ JAPAN RAIL PASS ได้มีดังนี้
 a) พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร
 b) สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร

หมายเหตุ:นักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้นจะต้องแสดงเอกสารเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติ

ณ จุดจำหน่ายตั๋วหรือจุดแลกตั๋วเพื่อที่จะได้รับตั๋ว JAPAN RAIL PASS

JR ALL PASS(JAPAN RAIL PASS)

ประเภท Green Class  Ordinary Class 
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี) 
7 วัน 39,600 เยน 19,800 เยน 29,650 เยน  14,820 เยน
14 วัน 64,120 เยน 32,060 เยน 47,250 เยน  23,620 เยน
21 วัน 83,390 เยน 41,690 เยน 60,450 เยน 30,220 เยน 

บริการทางด้านระบบขนส่งมวลชน(JR Railway - JR Bus - JR Ferry)

รถไฟ

สามารถใช้ได้กับ

  • JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains"

(ยกเว้นบนเส้นทางสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)

  • รถไฟ limited express
  • รถไฟ express
  • รถไฟด่วน หรือ รถไฟธรรมดา (ซี่งมีข้อยกเว้นบางประการ)

รถบัส

  • รถบัสสายท้องถิ่น หรือ รถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และ รถบัส JR Kyushu

  • รถบัสบางเส้นทางของ JR highway ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

* Sapporo-Otaru; Morioka-Hirosaki ; Tokyo-Nagoya, Kyoto, Osaka,Tsukuba Center; Nagoya-Kyoto, Osaka; Osaka-Tsuyama, Kasai Flower Center

เรือเฟอร์รี่

ครอบคลุมแค่เฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึง เฟอร์รี่ JR Hakata - Pusan (Korea)


หมายเหตุ

ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถใช้ได้สำหรับที่นั่งในรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JR Pass ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI" หรือ "KODAMA" แทน. หากผู้โดยสารต้องการใช้รถไฟสาย "NOZOMI" จะต้องจ่ายค่าโดยสารขั้นพื้นฐานและค่าธรรมเนียม limited express และมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับตั๋ว Green

ส่วนรถไฟอื่นๆ เ้ช่นรถไฟใต้ดินตามเมืองต่างๆ จะเป็นของบริษัทเอกชน ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าโดยสารเอง เนื่องจากบัตร JR Pass ใช้ได้เฉพาะรถไฟ รถบัส หรือเรือเฟอร์รี่ในเครือของเจอาร์เท่านั้น


อายุการใช้งานของตั๋ว JR Pass(ระยะเวลาในการใช้งานตั๋ว JR Pass)

  • ตั๋ว JR Pass มีอายุการใช้งานได้ตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ติดกัน นับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน
  • ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกตั๋วชั่วคราว(Exchange Order) นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนให้เป็น JR Pass และนักท่องเที่ยวจะต้องระบุวันที่ต้องการเริ่มใช้ JR Pass จะเป็นวันไหนก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่ได้รับ JR Pass เรียบร้อยแล้ว
  • ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว


HOKKAIDO RAILWAY

เป็นตั๋วรถไฟสำหรับเดินทางภูมิภาคด้านเหนือของประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด

สามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง


HOKKAIDO RAIL PASS 
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน 17,400 เยน 8,700 เยน
4 วัน Flexible 23,480 เยน 11,740 เยน
5 วัน 23,480 เยน 11,740 เยน
7 วัน 25,710 เยน 12,850 เยน


CENTRAL JAPAN RAILWAY


ALPINE-TAKAYAMA MATSUMOTO AREA TOURIST PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  17,830 เยน 8,910 เยน

MT.FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน  4,570 เยน 2,280 เยน


CENTRAL WEST JAPAN RAILWAY


TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  14,260 เยน 7,130 เยน

Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass เป็นพาสที่ใช้เดินทางระหว่างเมืองโอซาก้ากับเมืองนาโงย่า
โดยใช้เส้นทางการเดินผ่านทางส่วนของ ภูมิภาคโฮคุริคุ ซึ่งจะผ่านจังหวัดโอซาก้า เกียวโต ชิงะ ฟุคุอิ อิชิคาว่า
โทยาม่า กิฟุ และจังหวัดนาโกย่า นอกจากนี้พาสนี้ยังสามารถใช้ในการนั่งรถบัสไปยังชิราคาวะโกะได้อีกด้วย
แถมยังสามารถใช้พาสนี้ในการนั่งรถไฟโฮคุริคุชินคันเซนระหว่างเมืองโทยาม่ากับ
เมืองคานาซาว่าในจังหวัดอิชิคาว่าได้ด้วยเช่นกัน แต่จะไม่สามารถใช้ในการสำรองที่นั่งได้
พาสนี้จะคล้ายกับพาสก่อนหน้านี้ โดยที่มีการเดินทางระหว่างคานาซาว่ากับโทยาม่าเพิ่มขึ้นมา


ISE-KUMANO-WAKAYAMA AREA TOURIST PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  11,210 เยน 5,600 เยน


SHIKOKU & WEST JAPAN RAILWAY


WEST (SETOUCHI AREA) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  17,310 เยน 8,650 เยน


SHIKOKU RAILWAY

ALL SHIKOKU Rail Pass เป็นบัตรรถไฟที่ครอบ คลุมทั้ง 4 จังหวัดของภูมิภาคชิโค คุ เป็นตั๋วรถไฟประเภทใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคชิโคคุ หลังจากซื้อบัตรนี้แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถไฟในภูมิภาคชิโคคุได้ไม่จำกัด เที่ยวโดยระยะทางของเส้นทางทั้งหมดที่ให้บริการยาวทั้งสิ้น 1,100 กิโลเมตร คุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆในเกาะชิโคคุที่มีทั้งทะเลล้อมรอบ แม่น้ำ วิวภูเขาที่ยังเขียวขจีเป็นธรรมชาติ รวมทั้งมีวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจากนี้ยังมี รถไฟที่เด็กๆอยากจะนั่งและสนุกไปกับรถไฟ

ALL SHIKOKU RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน 9,000 เยน 4,500 เยน
4 วัน 10,000 เยน 5,000 เยน 
5 วัน 11,000 เยน 5,500 เยน 
7 วัน 13,000 เยน 6,500 เยน 

KAGAWA MINI RAIL & FERRY PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
2 วัน 4,000 เยน 2,000 เยน


EAST JAPAN RAILWAY


EAST NAGANO NIIGATA AREA (Within Japan)
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน Flexible 18,330 เยน 9,160 เยน

EAST NAGANO NIIGATA AREA (Overseas)
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน Flexible 17,310 เยน 8,650 เยน

EAST TOHOKU AREA (Within Japan)
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน Flexible 20,360 เยน 10,180 เยน

EAST TOHOKU AREA (Overseas)
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน Flexible 19,350 เยน 9,670 เยน


EAST & WEST JAPAN RAILWAY


OSAKA-TOKYO HOKURIKU ARCH PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
7 วัน 24,440 เยน 12,220 เยน


HOKKAIDO & EAST JAPAN RAILWAY


EAST-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
6 วัน Flexible 26,900 เยน 13,450 เยน

TOHOKU-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน Flexible 19,750 เยน 9,870 เยน


WEST JAPAN & KYUSHU RAILWAY

เป็นตั๋วรถไฟ สำหรับเดินทางภูมิภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น


SANYO-SAN'IN NORTHERN KYUSHU PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
7 วัน  22,400 เยน 11,200 เยน


WEST JAPAN RAILWAY


WEST (KANSAI) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
1 วัน 2,300 เยน 1,150 เยน
2 วัน 4,600 เยน 2,300 เยน
3 วัน 5,600 เยน 2,800 เยน
4 วัน 6,600 เยน 3,300 เยน

WEST (KANSAI WIDE) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  9,200 เยน 4,600 เยน

WEST (SANYO-SAN'IN) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
7 วัน  19,400 เยน 9,700 เยน

WEST (KANSAI-HIROSHIMA) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  13,700 เยน 6,850 เยน

WEST (HIROSHIMA-YAMAGUCHI) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  11,200 เยน 5,600 เยน

WEST (KANSAI-HOKURIKU) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
7 วัน  15,270 เยน 7,630 เยน

WEST (HOKURIKU) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
4 วัน  5,090 เยน 2,540 เยน

WEST (SAN'IN-OKAYAMA) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก
(อายุ 6-11 ปี)
4 วัน  4,580 เยน 2,290 เยน

OKAYAMA-HIROSHIMA-YAMAGUCHI AREA PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
5 วัน  13,700 เยน 6,850 เยน


KYUSHU RAILWAY

เป็นตั๋วรถไฟ สำหรับเดินทางภูมิภาคด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่


KYUSHU (NORTH) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน 8,660 เยน 4,330 เยน
5 วัน 10,190 เยน 5,090 เยน

สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของคิวชู จังหวัดฟุคุโอกะ, ซะงะ, โออิตะ, นางาซากิ และจังหวัดคุมาโมโต้


KYUSHU (ALL) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน 15,280 เยน 7,640 เยน
5 วัน 18,330 เยน 9,160 เยน 

สามารถเดินทางได้ทั่วทั้งเกาะคิวชูทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น


KYUSHU (SOUTH) RAIL PASS
ระยะเวลา ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุ 6-11 ปี)
3 วัน  7,500 เยน 3,750 เยน


กลับไปด้านบน